Infotelefon +372 642 22 24

Sotsiaalnõustamisteenus

SOTSIAALNÕUSTAMISTEENUS KEILA HAIGLAS

Sotsiaaltöötaja poole võivad pöörduda kõik, kelle lähedane viibib SA Keila Haigla õendushaiglas või hooldekodus.

SOTSIAALTÖÖTAJA

Annab infot

• sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;

• riigi, kohalike omavalitsuste ning eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta;

• tervishoiu- ja hooldusteenuste kohta (iseseisev statsionaarne õendusabi, koduõendus, üldhooldusteenus, koduhooldus, päevakeskused jne);

• töövõime hindamise ja puude raskusastme määramise, toetuse taotlemise protsessi ja tingimuste kohta;

Nõustab

• suurenenud hooldusvajaduse, haiguse või puudega seotud raskustega seoses, vajadusel abivahendialane nõustamine;

• võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel ja sobivate teenuste leidmisel;

• asjaajamisel erinevates ametiasutustes;

• erinevate tõendite ja taotluste vormistamisel ja esitamisel, isikut tõendavate dokumentide taotlemisel.

Hooldekodu sotsiaaltöötaja Liis Kõva ja õendushaigla sotsiaaltöötaja Ingrid Tamming
Hooldekodu sotsiaaltöötaja Liis Kõva ja õendushaigla sotsiaaltöötaja Ingrid Tamming

OLEME TEIE JAOKS OLEMAS