Infotelefon +372 642 22 24

Kodukord

ÕENDUSABI OSAKONNA KODUKORD

 • 06.00 – 08.00 Äratus ja hommikused hügieenitoimingud

Toitlustamine:

 • 09.00 – 10.00 Hommikusöök
 • 13.00 – 14.00 Lõunasöök
 • 17.00 – 18.00 Õhtusöök
 • 20.00 – 20.30 Hilisõhtune oode
 • Diabeetikutele pakume täiendavalt lõunaoodet (kell 11.00) ning õhtuoodet (kell 15.00)
 • Protseduurid 07.00 – 16.00
 • Ravimite manustamine toimub vastavalt arsti poolt määratud raviskeemile.
 • Võimalusel palume kaasa võtta spetsiifilised krooniliste haiguste ravimid (nt diabeedi ja Parkinsoni tõve ravimid jms).
 • Kaasavõetud toiduaineid võib hoida külmkapis (märkida peale nimi, palati number ja kuupäev). Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit.
 • Kaasavõetud dokumendid, raha ja väärisesemed soovitame osakonnas hoiule anda, üleandmine ja vastuvõtmine dokumenteeritakse. Hoiule andmata esemete (sh riiete) eest haigla ei vastuta.
 • Patsiendi isiklikud riided ja jalanõud hoiustatakse riidehoius, kuid omaste soovil võib need ka koju viia.
 • TV vaatamise võimalus 11.00 – 21.30
 • Öörahu 22.00 – 06.00

 

PATSIENDI ÕIGUSED

 • Olla koheldud väärikalt ja hoolivalt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, keelest, sotsiaalsest päritolust, erivajadustest, usulistest-, poliitilistest- või muudest veendumustest.
 • Saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise ja terviseseisundi tõttu.
 • Pöörduda alati oma murede ja rõõmudega personali poole.
 • Võtta vastu külastusaegadel külalisi.
 • Anda riidehoidu hoiule oma üleriided ja välisjalatsid.
 • Anda osakonda hoiule raha, väärisesemed ning dokumendid.
 • Anda tagasisidet ja teha ettepanekuid õendusabi teenuse paremaks muutmisel.

PATSIENDIL ON KEELATUD

 • lahkuda osakonna ruumidest ilma personali teavitamata.
 • omavoliliselt muuta arsti poolt määratud ravi.
 • omada ja võtta personali teadmata ravimeid.
 • suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarvitamine.
 • külm- ja tulirelvade omamine, hoidmine ja osakonda toomine.
 • lahtise tule tegemine, küünalde põletamine jms. asutuse ruumides.