Infotelefon +372 642 22 24

Keila haigla

Keila haigla pakub renoveeritud B-korpuses tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenust alates 2015.a. lõpust. Ülesehitustööon olnud vastutusrikas teekond, millele parimaks hinnanguandjaks on patsiendid ja nende lähedased. Arvestades elanikkonna vananemist, on Riigikantselei poolt tellitud Maailmapanga pikaajalise hoolduse uuringu põhjal Eestis vajadus integreeritud hooldussüsteemi järele. Praegune sotsiaalhoolekandesüsteem sageli ei toeta patsiendi elamist kodus ning iseseisva õendusabi ja hoolekande süsteem ei toimi ühtse tervikuna. Riigikontrolli hinnangul ei ole Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004–2015 eesmärke suures osas saavutatud.

Kuuel korrusel asuval haiglal on valmidus 350 õendusabi- ja hooldekodukohale. Asutuse valmisolek ja kogemused võimaldavad pakkuda integreeritud süsteemi, kus tervishoiu-ja sotsiaalhoolekandeteenus täiendavad teineteist. Meie personali iseloomustab pidev soov areneda ning seda näitab nende valmidus vastu võtta nii meditsiiniliselt kui ka sotsiaalselt keerukamaid patsiente ja elanikke. Väärtustame patsiendikesksust ning sellele aitab kaasa  tugeva meditsiinilise taustaga multidistsiplinaarne meeskond.