Infotelefon +372 642 22 24

Õendusteenus hooldekodus

Õendusteenust hooldekodus osutab alates 01.08.2020 koduõenduse tegevusloa ja Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel Keila Haigla Koolitus-ja Koduõenduskeskus OÜ.

Eesti Haigekassa hinnangul on õe pakutav abi iga hooldekodu kvaliteedimärk, mis annab hooldekodu elanikule kindluse tervisemurede puhul.