KÜLASTAMINE

SEOSES ÜLEMISTE HINGAMISTEEDE VIIRUSHAIGUSTESSE
NAKATUMISE TÕUSUGA PALUME PATSIENTE JA ELANIKKE ILMA
TUNGIVA VAJADUSETA MITTE KÜLASTADA.
KÜLASTAGE OMA LÄHEDAST VAID ISE TERVE OLLES.
KUI TUNNETE VIIRUSHAIGUSELE ISELOOMULIKKE TUNNUSEID
(KÖHA, NOHU, PALAVIK), JÄTKE KÜLASTAMATA.

2020: rahvusvaheline õe ja ämmaemanda aasta

Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas Florence Nightingale 200. sünniaastapäeva auks 2020. aasta rahvusvaheliseks õe ja ämmaemanda aastaks. Õdedel ja ämmaemandatel on keskne roll kogu tervishoiusüsteemis. Nad toetavad inimesi nende tervise ja heaolu kõigis aspektides – tervise edendamisest krooniliste haiguste ohjamise ja spetsialistide teenusteni.

Õnnitleme kõiki õdesid ja ämmaemandaid rahvusvahelise tunnustuse puhul!

Dementsuseteemaline pilootkoolitus hoolekandeasutuste sisekoolitajatele

2019. aastal korraldas Tervise Arengu Instituut juunist-novembrini  Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekande-teenused ” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi. 160-tunnilise programmi läbis kokku kaheksa hoolekandeasutust. Kõigi teemade puhul arvestati dementsuse eripäradega, et pakkuda osalejatele võimalikult palju tuge töötamisel dementsusega inimestega.

Meie asutusest osalesid koolitusel õendusjuht Merle Vaher ja sotsiaaltöötaja Liis Kõva. Koolituse läbinud sisekoolitajad on pädevad läbi viima oma asutuse töötajatele dementsuseteemalisi koolitusi ning hiljem, vastavalt oma asutuse vajadustele, õpetama uusi töötajaid dementsuse teemadel.

Hooldekodu elanike gripivastane vaktsineerimine

Hooldekodu elanikke soovitatakse vaktsineerida gripi vastu. Üld- ja erihooldekodude
elanike gripivastane vaktsineerimine viiakse läbi perearstide ning hooldekodude
koostöös. Sellest aastast on see lisatud Haigekassa hinnakirja ja ise vaktsiini eest
tasuma ei pea.  

Vaktsineerimisel kasutatakse VaxigripTetra vaktsiini. Vaktsineerimine viiakse läbi
enne gripihooaja algust, hiljemalt 31.10.2019.

Nõusoleku- ja keeldumise avaldused on paberkandjal hooldekodus kättesaadavad.
Ootame otsust vaktsineerimise kohta hiljemalt 01.10.2019. Palun informeerige meid
ühel võimalikul viisil:
1) täitke ankeet hooldekodus kohapeal ja jätke hooldaja kätte
2) andke oma soovist teada e-posti teel liis@haigla.ee
3) helistades sotsiaaltöötajale telefonil 53 239 199

Tekkinud küsimuste korral võtke ühendust hooldekodu sotsiaaltöötajaga:
Liis Kõva   tel. 53 239 199

Hoolime gripiteadlikult!

Haigla kui kogukonna võimestaja

Keila Kool korraldas 06.06.2019 õppepäeva koolimajast väljas, kus õpilased külastasid
Keilas asuvaid ettevõtteid. Sellise päeva eesmärk on õpilastele teadvustada ja tutvustada
erinevaid linna ettevõtteid ja asutusi. Ettevõtte ja asutuse poolseks kasuks on enda
tutvustamine ning võimalus panustada noorte arengusse.

Keila haigla võttis kogukonna päeval vastu nelja klassi õpilased. Tutvustasime oma
tegevusi tervishoiu-ja sotsiaalhoolekandevaldkonnas. Kohapeal valmisid klientidele
joonistused koos heade soovidega, mis annavad neile tuge ja valmistavad rõõmu.
Täname õpilasi ja nende klassijuhatajaid meeleoluka päeva eest!

Vabatahtlike hea tahe loob usalduse ja vastastikuse austuse

2018. aasta augustist kuni 2020. aasta juunini viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi hanget “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”.

Keila haigla hooldekodu on sotsiaalpartnerina liitunud projektiga ning jaanuarikuu jooksul alustavad neli koolituse läbinud vabatahtlikku oma klientidele seltsilise teenuse pakkumist. Vabatahtlikus tegevuses on kõige olulisem hea tahe. Meie hulgas on inimesi, kes peavad oluliseks abistamist ja panustavad oma kogukonna heaollu.

Soovime positiivseid elamusi kõikidele osapooltele!

https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

Projekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002 “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”

 

Gripivastane immuniseerimine

Keila haigla võimaldab sellel aastal hooldekodu elanikele gripivastast immuniseerimist. Omapoolse soovituse selleks on andnud Terviseamet. Tänasel päeval on Sotsiaalministeerium seisukohal, et tõenäoliselt hakatakse vanemaealistele gripivaktsiini tasuta võimaldama järgmise aasta sügisest. Seetõttu tuleb tasuda vaktsiini hind, mis on 6.57 eurot ning see lisandub järgneva kuu arvele. Vaktsineerimine toimub kohapeal ja selle viib läbi nõuetekohase koolituse läbinud õde. Teenus on elanikele tasuta.

 

Kasutame vaktsiini Influvac. Vaktsiin on vastavuses Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organisation, WHO) soovitusega (põhjapoolkera) ja Euroopa Liidu soovitusega 2018/2019 hooajaks.

 

Vaktsineerimine on vastunäidustatud munavalgu,formaldehüüdi, tsetüülmetüülammooniumbromiidi, polüsorbaat 80 või gentamütsiini (bakteriaalsete infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum) ülitundlikkuse korral ja ägeda palavikulise haiguse ajal.

 

Juhul kui Te otsustate oma lähedase vaktsineerimisest keelduda, palume saata selle kohta kirjalik teade e-posti aadressile info@haigla.ee hiljemalt 10.10.2018.

 

Tekkinud küsimuste korral võtke ühendust hooldekodu sotsiaaltöötajatega:

Liis Kõva   tel. 53 239 199

Kristiin-Eleen Lauri   tel. 53 862 552

Hoolime gripiteadlikult!

 

Gripi infoleht

Keila haigla hooldajad läbisid 2 aastase akadeemilise õppe

27. septembril  toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis  hooldustöötaja õppekava töökohapõhise õppe pidulik lõpuaktus. Meie õpperühmas lõpetas kõrgkooli 17 hooldustöötajat, kes sooritasid edukalt kutseeksami ja said seeläbi lisaks lõputunnistusele ka hooldustöötaja kutse, tase 4.

Väärtustame haridust ja professionaalset meeskonda. Koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga jätkub, hooldustöötajate teine õpperühm on läbinud esimese poolaasta.

Täname õppejõude ja juhendajaid!

Õnnitleme lõpetajaid! Tunneme uhkust oma töötajate üle.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuste “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” raames.

„Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“ konverents

Keila haigla personal oli esindatud 7. juunil 2018 Tallinnas Viru konverentsikeskuses toimunud „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“ konverentsil.

Keila haigla pakub Alzheimeri tõve ja dementsusega patsientidele järgnevaid teenused:

ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI

  • hospitaliseerime patsiente suunatuna pere-või eriarsti poolt, sh psühhiaatriakliinikust aktiivravi järgselt
  • personali teadmised ja kogemused võimaldavad vastu võtta meditsiiniliselt ja sotsiaalselt keerukamaid patsiente

ÜLDHOOLDEKODU

  • dementsetele elanikele kohandatud osakond
  • toimetulekut toetavad ja säilitavad tegevused

Ajakirjas Puutepunkt ilmus tagasisidet meie hooldekodu tegevusele

Katrini ema Eha Kivik on mullu novemberi lõpust elanud Keila haigla hooldekodus. Katrin on seal pakutava hooldusega rahul ja ka ema näib tütre sõnul olevat hästi kohanenud. Seda, mis eelnes ema Keilasse hooldusele viimisele, Katrin hea meelega ei meenutakski. Puutepunktidele oli ta siiski nõus loo ära rääkima. Lootuses, et see aitab maailmal paremaks muutuda…

Loe täismahus artiklit SIIT! (lk.6)