Infotelefon +372 642 22 24

Dementsuseteemaline pilootkoolitus hoolekandeasutuste sisekoolitajatele

2019. aastal korraldas Tervise Arengu Instituut juunist-novembrini  Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekande-teenused ” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi. 160-tunnilise programmi läbis kokku kaheksa hoolekandeasutust. Kõigi teemade puhul arvestati dementsuse eripäradega, et pakkuda osalejatele võimalikult palju tuge töötamisel dementsusega inimestega.

Meie asutusest osalesid koolitusel õendusjuht Merle Vaher ja sotsiaaltöötaja Liis Kõva. Koolituse läbinud sisekoolitajad on pädevad läbi viima oma asutuse töötajatele dementsuseteemalisi koolitusi ning hiljem, vastavalt oma asutuse vajadustele, õpetama uusi töötajaid dementsuse teemadel.